Liste des ambassadeurs accrédités au Luxembourg
2013/01/22

Li Lianbi(1973.121976.01,non résident )

Huan Xiang
(1976.091978.03, non résident)

Kang Maozhao
(1978.051981.02,non résident )

Zheng Weizhi
(1981.031983.02, non résident)

Zhang Shu
(1983.081985.08, non résident)

Liu Shan
(1985.081988.03, non résident)

Lu Qiutian
(1988.041990.08)

Zhao Liang
(1990.091994.11)

Shi Yanhua
(1994.111998.02)

Ding Baohua
(1998.032002.07)

Sun Rongmin
(2002.092007.06)

Ma Zhixue (2007.082010.08)

Zeng Xianqi (2010.09-2015.06)

Suggest To A Friend:   
Print